RUNDERING,

Moment-trening, felt, brukslydnad

"Brukshundsport innebærer forskjellige søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke f eks etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget"


Me trenar rundering i sommarhalvåret frå april til september. Her skal hunden finna folk som er gjøymde i terrenget.

Av og til trenar me feltsøk også, der hunden skal leita etter gjenstandar i terrenget.

Dette er ein veldig fin måte å aktivisera både hunden og seg sjølv. I tillegg er det veldig sosialt!

Treninga føregår i ulike eigna stader i Kvam, på tysdagar i sommarhalvåret frå april til september.

Ansvarleg er Tone Søgaard.


Sjå vekeplan for treningstidspunkt.