AKTIVITETAR

Nosework treningskurs


VÅR 2023

Organisert trening i nosework med instruktør.


Ein trenar i grupper, hjelper kvarandre og det er alltid instruktør til stades som hjelper til.

Me trenar ulike stader i Kvam.


Instruktørar: Monica Nyland og Hilde Nielsen


Pris: Kr. 800,- pr hund pr. treningsdag


Ein kan melde seg på ein av dagane, eller begge to, men skriv då kva dag som er fyrstevalet, dersom det ikkje skulle verta plass på begge dagane.


Krav til deltaking:
Medlemskap i Kvam Hundeklubb

Ha delteke på nybyrjarkurs i nosework


Påmeling: Innan 10. april til kennel@hasaty.com

Dato, Tirsdagar kl. 18.30-20.30

Dato, torsdagar kl. 18.30-20.30

25.04.23

20.04.23

02.05.23

04.05.23

16.05.23

11.05.23

06.06.23

01.06.23

20.06.23

08.06.23