KONKURRANSAR

NOSEWORK


GRØNT MERKE

Stad: Norheimsund


Dommar: Monica Nyland


Påmeldingsavgift: Kr. 300,-


Påmelding: Info kjem


NOSEWORK


NW1NOSEWORK MERKE


ORANSJE MERKE
-Forstyrringar-
Det betyr at det vil vere ei forstyrring i søket, type tørre godbitar, litt kjedeleg menneskemat eller ei hundeleike, eller andre typar forstyrringar.

Me inviterer til prøve i
ORANSJE MERKE

Tema: Forstyrringar


Merker er ei ny aktivitetsform frå Nosework Norge. Det er ei litt meir uhøgtidleg bestått/ikkje bestått prøve der ekvipasjen berre “konkurrerar” mot seg sjølv.

Prøva vert gjord som tre søk, der minst to av dei fire søksmomenta i Nosework er inkludert. Kvart søk har ei makstid på tre minutt. Det er eitt funn i kvart søk og ekvipasjen må gjere funn i alle tre for å få godkjend Merke.

Førar må vera medlem av Nosework Norge. Det er IKKJE krav til bestått LGT av noko slag. Førar kan berre delta med ein hund.


DOMMAR: Monica Nyland

TID: Torsdag 9. mai 2024
kl. 12.00 (Kristi himmelfartsdag)


STAD: KvamPåmeldingsavgift: Kr. 300,-


Påmelding: HER

NOSEWORK MERKE


ROSA MERKE
-Fleire funn i søket-
Her er det 2 funn i kvart søk

Me inviterer til prøve i
ROSA MERKE

Tema: 2 funn pr. søk


Merker er ei ny aktivitetsform frå Nosework Norge. Det er ei litt meir uhøgtidleg bestått/ikkje bestått prøve der ekvipasjen berre “konkurrerar” mot seg sjølv.

Prøva vert gjord som tre søk, der minst to av dei fire søksmomenta i Nosework er inkludert. Kvart søk har ei makstid på tre minutt. Det er eitt funn i kvart søk og ekvipasjen må gjere funn i alle tre for å få godkjend Merke.

Førar må vera medlem av Nosework Norge. Det er IKKJE krav til bestått LGT av noko slag. Førar kan berre delta med ein hund.


DOMMAR: Hilde Nielsen

TID: Torsdag 9. mai 2024
kl. 15.00 (Kristi himmelfartsdag)


STAD: KvamPåmeldingsavgift: Kr. 300,-


Påmelding: HER

BLÅBÆRSTEVNE


AGILITY


Fredag 31. mai 2024

Kl. 18.00

Stevnet blir arrangert utendørs på grus på inngjerda område på Kvam Hundeklubb sin treningsbane ved sida av Steinsdalen Samfunnshus.

Første briefing starter kl 18.00. Det vil bli to ulike blåbærbaner, der ein får to forsøk på kvar bane. Totalt 4 løp pr hund. Det beste løpet pr bane blir tellande som resultat.


Blåbærbaner inneheld kun hopphinder og tunneler, og har lav vanskelighetsgrad. Alle hunder over 12 mnd som ikkje har napp i klasse 1 kan delta. Hunder i klasse 1 med napp ønskes også velkommen til å delta, men blir ikkje premiert. Fersk førar med erfaren hund, kan også melde på.


Klassar: Small, Medium, Large.
Hinderhøgder er: 10-20-30 cm


Maks antal deltakarar: 20 stk 


Startlister vert publisert i arrangementet dagen før stevnet. Dei vert også hengt opp ved banen.

Premiar til pallen og dei som er feilfrie

Påmelding:
Send info om
størrelseklasse, navn på hund, alder på hund, navn på førar til:


anjaaustefjord@hotmail.com


Dommar: Anja Austefjord Rykkje


Pris: 300 kr pr hund


Bindande påmelding

Meir informasjon sjå 
facebook arrangementet