KONKURRANSAR

NOSEWORK


GRØNT MERKE

Stad: Norheimsund


Dommar: Monica Nyland


Påmeldingsavgift: Kr. 300,-


Påmelding: Info kjem


NOSEWORK


NW1



NOSEWORK MERKE


Burgunder 

Me inviterer til prøve i BURGUNDER MERKE med PÅSKETEMA


Merker er ei ny aktivitetsform frå Nosework Norge. Det er ei litt meir uhøgtidleg bestått/ikkje bestått prøve der ekvipasjen berre “konkurrerar” mot seg sjølv.

Prøva vert gjord som tre søk, der minst to av dei fire søksmomenta i Nosework er inkludert. Kvart søk har ei makstid på tre minutt. Det er eitt funn i kvart søk og ekvipasjen må gjere funn i alle tre for å få godkjend Merke.

Førar må vera medlem av Nosework Norge. Det er IKKJE krav til bestått LGT av noko slag. Førar kan berre delta med ein hund.


DOMMAR: Monica Nyland

TID: Søndag 24. mars 2024
kl. 12.00


STAD: Kvam



Påmeldingsavgift: Kr. 300,-


Påmelding: HER


NOSEWORK MERKE


Regnboge

Me inviterer til prøve i REGNBOGE MERKE

Tema: Alle duftar


Merker er ei ny aktivitetsform frå Nosework Norge. Det er ei litt meir uhøgtidleg bestått/ikkje bestått prøve der ekvipasjen berre “konkurrerar” mot seg sjølv.

Prøva vert gjord som tre søk, der minst to av dei fire søksmomenta i Nosework er inkludert. Kvart søk har ei makstid på tre minutt. Det er eitt funn i kvart søk og ekvipasjen må gjere funn i alle tre for å få godkjend Merke.

Førar må vera medlem av Nosework Norge. Det er IKKJE krav til bestått LGT av noko slag. Førar kan berre delta med ein hund.


DOMMAR: Hilde Nielsen

TID: Søndag 24. mars 2024
kl. 15.00


STAD: Kvam



Påmeldingsavgift: Kr. 300,-


Påmelding: HER