SPORKURS

Kurs

Sporkurs

Timetal

12

Datoar

KURS 1 - 2. og 3. mai 2020

KURS 2 - 23. og 24. mai 2020 

KURSA ER FULLTEIKNA

Stad

Ulike stader i Kvam

Pris medlem

Kr. 1.200,-

Pris ikkje medlem

Kr. 1.500,-

Påmeldingsfrist

KURS 1 - 29. april 2020

KURS 2 - 15. mai 2020

Påmeldingsadresse

epost: kennel@hasaty.com   

Omtale

Kurset er tenkt for deg som er nybyrjar eller har litt erfaring på sporarbeid frå før. De får ei innføring i kva bruksspor (menneskespor) er og korleis ein legg spor.

 

Dette gjer eit godt grunnlag for sportreningane våre. Sjå meir under aktivitetar.

Spor er også ein super aktivitet for hunden.

Instruktør

Hilde Nielsen

NB!

Avgrensa plassar.

Max 4 ekvipasjar, og maks 1 person pr. hund pga reglane frå Helsedirektoratet. 

Dersom nokon ynskjer å møta med to personar med ein hund, lyt me diverre fakturera for to plassar denne gongen.